Türkçe Dili Etkinlikleri
Türkçe dil etkinlikleri ile çocuklarımızın Türkçeyi düzgün konuşması, yeni sözcükleri öğrenmesi, anlam açısından bilgiyi iyi değerlendirmesi, diğerleriyle etkin iletişim kurması ve kendilerini sözel olarak ifade etme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

İngilizce 

İngilizceAnaokulumuzda tam zamanlı İngilizce eğitimi verilmektedir. İngilizce programımız anaokulu programımızda olduğu gibi çocukların gelişim özellikleri ve öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Uyguladığımız yöntem ve teknikler sayesinde , çocuklarımızın karşılaştıkları kavramları hem kendi anadilleri hemde İngilizce olarak eş güdüm sağlayarak öğrenmeleri amaçlanmıştır. Bütün seviyelerde çocuklarımızın İngilizceyi, çocuk şarkıları, hikayeler, drama, sanat ve oyunlar sırasında, yaparak yaşayarak neşe ve keyifle öğrenmeleri hedeflenmiştir.

Evrensel Değerler Eğitimi
Bilgi çağı, insanlar arası iletişimi ve değerleri zayıflatmış, ikincil kılmıştır. Oysa değerler yaşanan dünyayı anlamlı ve değerli kılar. Okulumuzda hoşgörü, paylaşma, arkadaşlık, başarı, barış- barışıklık, saygı, işbirliği, dürüstlük, duyarlılık, sevgi, sorumluluk ve öz disiplin gibi değerleri çocuklarımızın kazanımı için özel etkinlikler uygulanır.

Sosyal beceri ve sevgi menüsü çalışmaları eğitim programımızın bir parçası olarak yerini alır.

Fen ve Doğa

Bahçe İşleri

Çocuklarımızın etkili ve kalıcı öğrenmelerinin en güzel yolu onları aktif kılmak, çevrelerindeki olay ve nesneleri araştırmalarına ve keşfetmelerine ortam hazırlamaktır. Özel Sare Şafak Anaokulu’nda bu amacı desteklemek üzere fen ve doğa çalışmalarına özel önem verilir. Ekoloji ve deney saati, doğa ile ilgili proje çalışmaları, resim sergileri ve Çevre Köşesi, mevsimsel gözlemler için doğada yürüyüş, toplanan nesnelerin incelenmesi, bahçemize çiçek ekimi, topraktaki varlıkları gözlemleme  gibi uygulamalar ile çevre bilinci gelişmiş bireyler yetiştirilir.

Okuma Yazmaya Hazırlık

Okuma Yazma

Okulumuzda gerçekleştirilen tüm etkinlikler çocuklarımızın ilkokula hazır oluşlarını destekler niteliktedir. Uygulanan dergi, kitap, ansiklopedi çalışmaları, renkler, sayılar, şekiller, grafik, matematik, su doku, mandala, problem çözme, yaratıcılığı geliştirme, göster anlat, sınıflama, sıralama, eşleştirme, dikkat çalışmaları çocukları ilkokula hazırlamada önemli rol oynamaktadır.

Proje Çalışmaları
Proje çalışmaları çocukların tüm gelişim alanlarını desteklerken, bireysel farklılıklar gösteren çocuklara kendi özelliklerine uygun çalışma olanağı sunar. Program içine yayılmış proje çalışmalarından başka, proje haftası düzenlenir. Her çocuk kendi özgün çalışmasını hazırlar, arkadaşlarına sunum yapar, takdir edilir, desteklenir.

Yaratıcılığı Geliştirme Çalışmaları

Yaratıcılık Çalışmaları

Yaratıcılık Çalışmaları

Problem çözme

Resim tamamlama

Çizgi tamamlama

Hayal gücü geliştirme

Farklı düşünme (Scamper)

Akıl Oyunları

IMG-20160422-WA0019 (2)

Çocuk, sadece fiziksel olarak büyümekle kalmaz, beynin gelişimi sonucu, çocukta giderek artan bir öğrenme, anımsama ve yargılama yeteneği oluşur.  Böylece fiziksel büyümenin yanı sıra, çocuk zihinsel olarak da gelişir. Dikkat, bellek, planlama, problem çözme, karar verme gibi yüksek bilişsel işlevleri frontal loblarımız tarafından yönetilir. Frontal loblarımız beynimizin ön kısmında bulunur ve 1/3 lük kısmı kapsayan en büyük bölümüdür (Chayer & Freedman, 2001).

Bu yüksek bilişsel işlevler doğumdan itibaren gelişmeye başlar ve 12 yaş civarı yetişkin seviyesine ulaşır (Anderson ve ark., 2000). Belli yaş dönemlerinde gelişiminde hızlanmalar görülmektedir ve 5-8 yaş arası da bu dönemlerdendir (Hudspeth&Pribram, 1990). Akıl oyunları etkinlikleriyle hedeflediğimiz; çocukların frontal lob fonksiyonlarını bu en verimli dönemlerinde desteklemek ve buna bağlı olarak zihinsel gelişimlerinde maksimum fayda sağlamaktır.

Müzik

Müzik

Müzik çocukların eğitiminde kullanılan, tüm gelişim alanlarını destekleyen en etkili ve önemli disiplinlerden biridir.

Erken yaşta müzik kültürü ile tanışan çocuğun estetik anlayışı gelişir; yeteneklerini geliştirir, sesini ve dili doğru kullanmasını öğrenir.  Müzik eğitimindeki temel amacımız çocukta müzik  sevgisini  uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini, ritm duygusunu ve kulak duyarlılığını geliştirmek. Müzik etkinliklerimiz müzik öğretmenleri eşliğinde;  şarkı söyleme, solo, koro ve ritm çalışmaları, şarkılara çalgılar ile eşlik etme, ses dinleme, sesleri ayır etme, ses üretme, müzikli öyküler, şarkılı oyunlar ve şarkıların dramatize edilmesi olarak gerçekleştirilir.

Sanat Etkinlikleri

SanatSanat Etkinlikleri ile sanatsal becerileri, bilgi ve anlamayı geliştirmek, çeşitli sanatsal biçimlerle meşgul olmak; kültürel anlayışı arttırmak gibi sanatsal hedeflerin yanı sıra, yaratıcılık, öz güven ve öz saygı, bireysel ifade ve takım çalışması ve kültürler arası anlayış gibi kişisel ve toplumsal/kültürel hedefler de sanat eğitiminden beklenmektedir. Özellikle yaratıcılık üzerine gelişen yeni odak ve kültür eğitimine duyulan ilgiyle birlikte sanat eğitim, eğitimin temel hedefleri dâhiline yerleşmiştir.

Okulumuzda resim-sanat öğretmeni ve sınıf öğretmenlerimiz rehberliğinde bizlerin çer çöp olarak adlandırdığımız artık malzemelerle özgün çalışmalar, ünlü ressamlar ve eserleri, seramik, kil, baskılar, kâğıtlar, boyalarla çok yönlü çalışmalar yapılmaktadır.

Oyun Etkinlikleri

Oyun

Okul öncesi dönemde öğrenmenin en iyi yolu oyundur. Çocuk oyun oynarken birçok deneyim kazanır, iletişim kurma yolları arar, karşısındakini ikna etmeye çabalar, duygu ve gereksinimlerini ifade eder, mücadele eder. Bütün gelişim alanlarında kendini geliştirme fırsatı bulur. Çocukların en mutlu oldukları anlar oyun saatleridir. Hedeflerimize ulaşmak için düzenlediğimiz etkinlikler oyunsu bir yaklaşım içinde olmaktadır ki çocuk kendini rahat hissetsin, eğlenerek bilgilerini pekiştirsin.

Serbest Zaman Etkinlikleri
Çocuğun kendi kendine oyun oynamasına fırsat verilmesi, ihmal edilmesi ya da ilgisiz bırakılması demek değildir. Serbest zaman etkinlikleri ile çocuk; bağımsızlığı öğrenir, hayal gücünün gelişimini sağlar, dikkat süresi artar, problem çözer, kişilik gelişimini destekler. Serbest etkinlik saatinde iç mekân oyun alanları ile kapalı ve açık bahçemiz kullanılır.

Folklor ve Bale
Çocuklarımızın dans ve hareketlerle kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlayan, estetik algılamalarını geliştiren, yönerge almalarını destekleyen folklor ve bale eğitimi uzman öğretmenler tarafından verilir.

Drama

Drama

Çocuklarımız, öğretmenleri eşliğinde yaptıkları drama çalışmaları ile kendini kontrol edebilen, empati kurabilen, grup halinde çalışabilen, kendine güvenen, hayal gücü, yaratıcılık ve estetik değerleri gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.