Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Rehberlik, bireyin kendini tanıması, problemlerini çözme ve karar verme becerilerini kazanıp; dengeli ve sağlıklı bir birey olarak kendini gerçekleştirmesi amacıyla bireye yapılan psikolojik yardımlardır. Okul öncesinde rehberlik hizmeti genel olarak; öğrencinin kendisi, öğretmeni ve ailesi tarafından yetenek, beceri ve diğer özelliklerinin fark edilmesine, öğrencinin yetiştiği ortamın iyileştirilmesine, bireysel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine, etkili öğrenme ve çalışma becerileri ile motivasyonunun artırılmasına yöneliktir.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi bütün öğrencileri eşit kabul eder, değer verir ve özen gösterir. Bu yüzden şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; rehberlik servisinde uygulanan psikolojik yardım sadece “sorunlu” öğrencilere verilen bir yardım değildir. Fakat sorunların çözümü üzerine çalışılırken şu bilinmelidir ki; insanı çözmek zaman alan ve sabır gerektiren bir iştir ve psikolojik danışman her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir. Bu yüzden esas olan öğrencinin gelişmesine yönelik olarak öğretmen, rehberlik servisi, veli ve yardım ilişkisidir. Çünkü psikolojik destek  bireye tek yönlü olarak doğrudan yapılan bir yardım değildir. Verilen desteğin olumlu sonuçlanması için veli, öğrenci, öğretmen ve rehberlik servisi işbirliğinin olması gerekir.  Bizim için öncelikli olan çocuklarımızın gelişim süreçlerini hem fiziksel hem de ruhsal açıdan başarılı bir şekilde tamamlayıp ilerde yeterli bireyler olmalarıdır. Bunu yapabilmek için de onlara sizlerin de desteğiyle;

  • Günlük yaşam becerileri,
  • İletişim becerileri,
  • Sorumluluk alma ve görev bilinci,
  • Problem çözme,
  • Öfkeyle baş etme,
  • Kaygıyla baş etme,
  • Karar verme becerileri,
  • Zaman yönetimi,
  • Otokontrol,
  • Öz güven kazandırmalıyız.