Eğitim Sistemimiz

192007ad-229b-47d4-9193-3c12dac5ca1c (1)

192007ad-229b-47d4-9193-3c12dac5ca1c (1)

bale_edited

bale_edited

ŞUBAT 2020 (38)

ŞUBAT 2020 (38)

OCAK 2020 (102)

OCAK 2020 (102)

IMG_7773

IMG_7773

IMG_7525 (1)

IMG_7525 (1)

SOQH5815

SOQH5815

SAM_1820

SAM_1820

SAM_8990

SAM_8990

Sare Şafak Anaokulu eğitim sistemimiz çok yönlüdür. Öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerinin takibi bizler için önemlidir, bu amaçla eğitim sistemimizin temelinde kazanım ve göstergelere önem verilir. Bir beceriyi birden fazla ele alarak sarmal ve eklektik bir yapı ile sistem uygulanmaktadır.

Özel Sare Şafak Anaokulu’nda, Milli Eğitim Mevzuatına uygun, çocukların öz bakım becerileri, fiziksel, duygusal, sosyal, dil ve bilişsel gelişimlerini, yaratıcılıklarını destekleyen, değişim ve yeniliğe açık “Etkili Öğretim Modeli” ve “Etkin (Aktif) Öğrenme” ile “Çoklu Zekâ Kuramı” üzerine kurulu eklektik bir yaklaşımla, çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesini destekleyen öğrenme stillerinin ön plana çıkartıldığı, çağdaş bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Eğitimde sevgi ve neşe vazgeçmediğimiz iki ilkemizdir.

Özel Sare Şafak Anaokulu’nda eğitimin temelinde oyun önemli bir yer tutar. Çocukların en önemli öğrenme aracı olan oyun, çocukların çevresini keşfetmesine, öğrenmesine, duygu ve düşüncelerini ifade etmesine olanak sağlayan, aynı zamanda iletişim becerilerinin geliştiği doğal zamanlardır.

 

Etkin (Aktif) Öğrenme Modeli

Öğrencinin yaparak ve yaşayarak öğrenmesine dayanan eğitim modelidir. Bunun için öğrenci merkezli bir eğitim ortamı düzenlenmeli ve öğrencinin yaşantılarını, tecrübelerini öğrenme için kullanabilmesi ve yeni tecrübeler edinebilmesi sağlanmalıdır. Böyle bir eğitim durumu için çeşitli materyallerin kullanımı sağlanmalıdır. Öğrencilerin projeler hazırlaması, araştırmalar yapması, bilimsel yöntem basamaklarını kullanması oldukça önemlidir.

Eğitim modeli öğrencilerde;

 • Öz düzenleme

 • Kendini gösterme

 • Araştırma yapma

 • Problem çözme

 • Sorgulama

 • Kendini geliştirme

 • Sorumluluk alma

 • İşbirlikçi çalışma

 • Merak ve kuşkulanma gibi özelliklerin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine odaklanır.

 

 

Etkili Öğretim Modeli 

Etkili öğretim modeline göre;

 • Öğretim süreci çocuk için anlamlı, ilgi çekici, kolay anlaşılır olmalıdır,

 • Verilen eğitim farklı düzeydeki öğrencilere uygun olmalıdır,

 • Öğretmen öğretime yeterli zaman ayırır ve çocukta öğrenmeye yönelik istek uyandırır. Bunu sağlamanın yolu öğrenilecek bilgilerin yaşamsal öneminin öğrencilerde oluşturulmasıdır.

 

Çoklu Zeka Kuramı 

Bu kurama göre, insanlar doğuştan 8 zekâ alanına sahiptir. Bu alanların bazıları baskın, bazıları daha çekinik olabilir. Eğer bireylerin zekâ alanlarına yönelik eğitimler verilmez ve çevresel uyarıcılarla zekâ desteklenmezse, bireylerde var olan bu 8 zekâ alanının birçoğu kullanılamaz. Bu sebeple eğitim ortamlarında öğretmenler öğrencilerin tüm zekâ alanlarına yönelik etkinlikler düzenlenmelidir. Böylece baskın olan zeka alanlarının yanı sıra çekinik olan zekâ alanları da desteklenir ve geliştirilebilir.

 

SAM_9860

SAM_9860

SAM_1468

SAM_1468

SAM_1469

SAM_1469

hayal%20g%C3%BCc%C3%BC_edited

hayal%20g%C3%BCc%C3%BC_edited

IMG-20180510-WA0012

IMG-20180510-WA0012

IMG-20180510-WA0002

IMG-20180510-WA0002

IMG_8781

IMG_8781

IMG_6320

IMG_6320

IMG-20180130-WA0063

IMG-20180130-WA0063

IMG_6320