top of page

Hakkımızda

kurumsal%20de%C4%9Fer1_edited.jpg

Kurumsal Değerlerimiz

Demokrasi Kültürünü Benimseriz: Tüm bireylerin fikirlerine saygı duyar, fikirleri önemser, farklılıklara saygı duyarız. Açık iletişime inanırız.  

Güven: Güven verir güven duyarız.

Bilime İnanırız: İnsanlığın tek yol göstericisinin akıl ve bilim olduğuna inanırız.

Ekosistemin Devamlılığını Önemseriz: Bu bilinç ve duyarlılıkla davranırız.

Evrensel Değerleri Benimseriz: Eğitimci kimliğimizi kişisel değerler değil evrensel değerler üzerinden kurarız. Gerçeğe saygı, hakkaniyet, insan onuruna saygı ve sevgi en başat değerlerimizdir.

bottom of page