Etkinlik Programımız

 • Türkçe Dil Etkinlikleri

  Çocuklarımızın Türkçeyi düzgün konuşması, yeni sözcükleri öğrenmesi, anlam açısından bilgiyi iyi değerlendirmesi, diğerleriyle etkin iletişim kurması ve kendilerini sözel olarak ifade etme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

 • Fen ve Matematik

  Çocuklara gezi gözlem inceleme, araştırma ve keşfetme ortamları sağlayarak; geometrik şekiller, sayılar, ölçüler, zaman, örüntü ve uzay gibi fen ve matematiksel kavramları öğrenmelerini hedefler.

 • Oyun

  Çocukların en mutlu oldukları anlar oyun saatleridir. Hedeflerimize ulaşmak için düzenlediğimiz etkinlikler oyunsu bir yaklaşım içinde olmaktadır ki çocuk kendini rahat hissetsin, eğlenerek bilgilerini pekiştirsin.

 • İngilizce

  Çocukların seviyelerine uygun şarkılar, beden dili ve İngilizce materyaller eşliğinde  duygular, sayılar, kavramlar, temel kelimeler ve günlük akış içerisindeki temel cümlelerin öğretilmesi amaçlanır.

 • Robotik Kodlama

  Çocuğun olay ve durum arasındaki ilişkiyi görerek, sistematik düşünmesi ve problem çözme yeteneğini arttırması hedeflenir.

 • Yaratıcılık Geliştirme Çalışmaları

  Problem çözme, resim tamamlama, çizgi tamamlama, hayal gücü geliştirme ve farklı düşünme (scamper) yöntemleri ile yaratıcılığı geliştirme hedeflenir.

 • STEM Çalışmaları

  Günlük hayattaki problemlerin farkına varmasını sağlayarak fen, matematik ve teknolojik okur yazarlık düzeylerini arttırmak hedeflenir.

 • Evrensel Değerler

  Çocukların tutum ve davranışlarını evrensel değerlere uygun bir şekilde yürüterek sağlıklı iletişim kurabilmesi esas alınır.

 • Proje Çalışmaları

  Program içine yayılmış proje çalışmalarına ek olarak, her çocuk kendi özgün çalışmasını hazırlar, arkadaşlarına sunum yapar, takdir edilir, desteklenir.

 • Akıl Oyunları

  Kavram, algı ve yönergeleri kullanarak nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, analiz edebilme, akıl yürütebilme ve buna bağlı olarak çocukların zihinsel gelişimlerinde maksimum fayda hedeflenir.

 • Sanat Etkinlikleri

  Artık malzemelerle özgün çalışmalar, ünlü ressamlar ve eserleri, seramik, kil, baskılar, kâğıtlar, boyalarla çok yönlü çalışmalar yapılması hedeflenir.

 • Dikkat Çalışmaları

  Öğrenme sistemini aktif bir şekilde çalıştırıp etkinlik başarısını arttırmayı hedefler. Bu çalışmalar esnek düşünmeye yardımcı olur, dinleme becerisini arttırır, işitsel algıyı kuvvetlendirir olur ve el becerilerini geliştirir.

 • Okuma Yazmaya Hazırlık

  Okulumuzda gerçekleştirilen tüm etkinlikler çocuklarımızın ilkokula hazırlık, okul olgunluklarını destekler niteliktedir.

 • Okul Olgunluğu Çalışmaları

  Çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimini belirli bir düzeye ulaştırarak okulda kendisinden beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olmasını destekleyen etkinliklerdir.

 • Ödev ve Sorumluluklar

  Sorumluluk ve bağımsızlık duygularını kuvvetlendirip, verilen ödevler sayesinde öğrenme fırsatlarını arttırırken yaparak ve yaşayarak pekiştirebilmeyi sağlar.

 • Müzik

  Müzik, çocukların eğitiminde kullanılan, tüm gelişim alanlarını destekleyen en etkili ve önemli disiplinlerden biridir. Erken yaşta müzik kültürü ile tanışan çocuğun estetik anlayışı gelişir; yeteneklerini geliştirir, sesini ve dili doğru kullanmasını öğrenir. 

 • Ansiklopedi Saati

  Çocuklara kitap sevgisi aşılamak, farklı konularda bilgi edindirmek, okuma kültürü kazandırabilmek amacı ile gerçekleştirilen etkinliklerdir. 

 • Folklor

  Ülkemizde de zengin bir yapıya sahip olan halk oyunları, çocuklarda bedeni kullanarak kavram bilgisini destekler, beyin ve kas koordinasyonunun gelişimini sağlar.

 • Modern Dans/ Bale

  Çocuklarımızın dans hareketleri ile kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlayan, estetik algılamalarını geliştiren, yönerge almalarını destekleyen bale eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilir.

 • Drama

  Drama çalışmaları ile kendini kontrol edebilme, empati kurabilme, grup halinde çalışabilme, kendine güvenebilme, hayal gücü, yaratıcılık geliştirme hedeflenir.