top of page

Eğitim Sistemimiz

192007ad-229b-47d4-9193-3c12dac5ca1c (1)

192007ad-229b-47d4-9193-3c12dac5ca1c (1)

bale_edited

bale_edited

ŞUBAT 2020 (38)

ŞUBAT 2020 (38)

OCAK 2020 (102)

OCAK 2020 (102)

IMG_7773

IMG_7773

IMG_7525 (1)

IMG_7525 (1)

SOQH5815

SOQH5815

SAM_1820

SAM_1820

SAM_8990

SAM_8990

Sare Şafak Anaokulu’nda eğitim programı, çocuklarımızı gelecekteki dünyaya hazırlarken onların 21. yy. becerileri ile donatılmasını hedefler.

Okul öncesi eğitim uzmanları tarafından, eğitim modelleri  araştırılarak, seçicilik anlayışı ile her yaş grubu için özel olarak hazırlanmış, çağın değişimlerini takip eden, yenilikçi akımlara açık, Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatı ile de uyumlu, çağdaş, özgün bir eğitim programı uygulanır.

Programımız eğitimin sürekliliği ilkesine uygun olarak ilköğretime hazırlayıcı nitelik taşır.

Çocuklara etkin sorgulama ortamı ve çok yönlü öğrenme deneyimleri sunarak derinlemesine öğrenme, farklı zekâ alanlarının, yaratıcılıklarının, fiziksel, sosyal, duygusal, akademik ve kültürel gelişimlerini karşılamayı hedefler.

 

Temel olarak Çoklu Zekâ Kuramı üzerine kurulu programımız Etkin Öğrenme Modeli ile seçici bir yaklaşımla uygulanır.

 

Etkin (Aktif) Öğrenme Modeli

Aktif öğrenme Modeli çocuğu merkeze alır, çocuk sadece dinleme veya rutin uygulamalarla çalışmaz. Çocuk öğrenme sürecine doğrudan ve aktif olarak katılır, tartışır, inceler, problem çözer, zihinsel yetilerini kullanır, yaparak yaşayarak öğrenir. Bireysel ve grup çalışmaları ile bağımsız ve işbirlikçi öğrenme becerileri geliştirir. Bilgiye ulaşma, yeni ve eski bilgileri yapılandırma ve kullanmayı öğrenir.  

Aktif öğrenme modeli çocukların bireysel farklılıklarını ve öğrenme stillerini dikkate alır.

Aktif Eğitim Modeli Çocukların;

 • Eleştirel düşünme

 • Öz yönetim

 • İletişim

 • Araştırma yapma

 • Problem çözme

 • Esneklik

 • Kendini geliştirme

 • Sorumluluk alma

 • İşbirlikçi çalışma

 • Uyum sağlayabilme

 • Öğrenmeye yönelik merak

 • Mantıksal akıl yürütme özelliklerin ortaya çıkarılmasına ve yetkinleşmesine odaklanır.

 

Çoklu Zekâ Kuramı 

Psikolog Howard Gardner’ın geliştirdiği kurama göre, insanlar doğuştan 8 zekâ alanına sahiptir. Gardner zekayı problem çözme ve zengin içerikli yeni ürünler ortaya çıkarma kapasitesi olarak tanımlar. Bu bağlamda insanların sahip oldukları yetenek ve potansiyelleri “zekâ alanları” olarak tanımlar. Zekâ alanları her zaman birlikte çalışır ancak her çocuğun güçlü, öğrenebildiği, yetenekli olduğu alanlar ve zayıf olduğu alanları vardır. Çoklu Zekâ Kuramında “Eğiticiler (öğretmenler) bir konuyu çok çeşitli yollarla öğretebilen kişiler” olarak tanımlanır. Eğitici tüm zekâ alanlarına eşit derecede önem vermeli, tüm zekâ alanlarını harekete geçirecek materyallerle farklı etkinlikler planlamalıdır. Materyal sunumu ve etkinliklerde tüm zekâ alanlarını geliştirici ya da tüm zekâ alanlarını kullanmaya yönelik etkinlik hazırlamalıdır. Böylece güçlü olan zekâ alanlarının yanı sıra zayıf olan zekâ alanları da desteklenir ve geliştirilebilir.

SAM_9860

SAM_9860

SAM_1468

SAM_1468

SAM_1469

SAM_1469

hayal%20g%C3%BCc%C3%BC_edited

hayal%20g%C3%BCc%C3%BC_edited

IMG-20180510-WA0012

IMG-20180510-WA0012

IMG-20180510-WA0002

IMG-20180510-WA0002

IMG_8781

IMG_8781

IMG_6320

IMG_6320

IMG-20180130-WA0063

IMG-20180130-WA0063

bottom of page